APK (Afval Per Kilometer
)
is een onafhankelijk, niet gesubsidieerd platform voor gemeentelijke beleidsmakers op het gebied van afval, milieu en burgerwelzijn. Het bundelt de vraag naar en kennis over schone, duurzame en innovatieve manieren van stedelijke afvalinzameling. In overleg met de gemeentelijke beleidsmakers ontwikkelt APK concepten die zich altijd laten omschrijven als:

·         Beleidsmatig haalbaar
·         Technisch onderbouwd
·         Economisch verstandig
·         Maatschappelijk rechtvaardig
 
Het streven naar een duurzame afvalinzameling zonder schadelijke emissies staat centraal. De concepten moeten commerciële marktpartijen aanspreken, motiveren en inspireren tot het ontwikkelen van verbeterde technieken en doelgerichte innovaties op het gebied van inzamel –en afvalbewerking techniek , voertuigtechniek, transport en logistiek . Daarbij draait het om de toepassing in de hele afvalketen van aanbieder tot verwerking . De onafhankelijke, out-of-the-box benadering van deze uitdagingen kent geen heilige huisjes.

 

Powered by Cube-IT | sitemap